Bài hc cng s

resize_images1883001_1

NGY SCH TH GII

14:50 | 19/04/2018

     Ngày 23 tháng 4 c UNESCO chn làm Ngày Sách Th gii. Ngoài ra, ngày này cng c chn là Ngày Sách và Bn quyn Th gii, ngày quc t ca Liên Hip Quc.


156363_23__18758_187_4717578

BT U T DI THP

14:46 | 19/04/2018

     Ryuo Yoshiharu Habu, ngi ã t c “7 Vng min vnh cu” u tiên trong gii c vây vào nm ngoái và c trao gii thng danh d quc dân vào tháng 2 nm nay. Ông bit n c vây khá mun.  


ng_lc_534x320

LN GI MI NI LM VIC

14:43 | 19/04/2018

     T mùa xuân này, có l nhiu ngi s di chuyn ti nhng b phn mi, hoc gia nhp công ty nh là nhng ngi nhân viên mi. nhng ngi mi tr thành sc mnh ca ni làm vic, hãy th lit kê 3 iu cn ghi nh.


cau_hoi_goi_mo_khach_hang

LI HA VI BN THN

14:26 | 19/04/2018

     Hot ng ti ni làm vic c hình thành t rt nhiu li ha khác nhau nh pháp lut, hp ng và nhng quy tc trong công ty. Cho dù ó là li ha ming nhng mt khi tht ha s sinh ra nhng rc ri.
Các tin a ngày :