BC NGOT TR THNH NHN VIN CHNH THC CNG TY SANSEI NHT BN_L TH YN

Th sáu, 16/03/2018, 08:56 GMT+7

Lt xem : 345

Khi nhn c quyt nh c qua Nht làm vic thì iu u tiên là tôi mun gi li cm n chân thành nht n Syachou ã cho tôi c hi. ó là nim vinh d rt ln khi c tr thành nhân viên chính thc ca công ty bên Nht.

IMG_4121

Cm n s tin tng, k vng ca Syachou, Senmu, Ch Hi và bn thân tôi t ha s không bao gi làm cho nhng ngi tin tng vào mình tht vng. Và li mt ln na tôi tr thành nim t hào cho chính gia ình ca mình. Mt ln na tôi mun cm n Syachou, ngi ã sáng lp công ty và ã a công ty n VN và ã cho tôi c hi c thc hin c m ca mình và giúp tôi lo c cho gia ình ca mình tt hn rt nhiu.

Khi nhìn li chính mình ca 5 nm trc tôi ã tng mang mt suy ngh nu mình là con trai thì tt quá. Bi vì, trc ây gia ình tôi gp rt nhiu khó khn và khi tôi u i hc thì có mt ngi nói vi ba tôi rng “ Nhà không ca ci, không t, n nn mà dám cho con hc i hc, con gái hc xong có gia ình có lo gì c cho gia ình “. ó cng ã tip thêm mt phn ng lc giúp tôi vt qua 4 nm H và iu tôi luôn mong mun là c lo cho gia ình ca mình, cho ba m mt cuc sng tt nht,, tr thành nim t hào ca ba m. Bây gi, tôi ã làm c, tôi có t tin nói rng dù các bn là ai, hoàn cnh nào thì ch cn các bn n lc vì nhng ngi mình yêu thng, vì mi ngi xung quanh thì các kt qu s n vi các bn.

Khi nhn c quyt nh sang Nht làm vic, tôi ý thc c vai trò, s mnh ca mình và bn thân mang cho mình mt quyt tâm c gng mi ngày công ty, hay gia ình th 2 ca mình ngày càng tt hn. Công ty SANSEI phi ngày càng vng mnh hn và vn xa hn không ch ng u Nht Bn mà ng u c th gii v lnh vc tính toán tit kim nng lng.Các tin a ngày :