K s (NS01-NS02)

K S D TON - PHNG VN V LM TEST TRC TUYN. NHN VIC NGAY SAU 3~5 NGY NP H S

14:26 | 29/08/2018

Công vic chính: D toán cho tt c các thit b s dng nng lng in trong công trình xây dng nh: iu hòa, thông gió, èn, h thng nc nóng, thang máy, nng lng mt tri.


K S TIT KIM NNG LNG - PHNG VN V LM TEST TRC TUYN. NHN VIC NGAY SAU 3~5 NGY NP H S

14:26 | 29/08/2018
  • Mi công trình ti Nht Bn c cp phép xây dng thì phi có giá tr tính toán tit kim nng lng tha mãn giá tr tiêu chun theo quy nh ca B lut tính toán tit kim Nht Bn.Các tin a ngày :