CHI NHÁNH SANSEI (VIT NAM)

icon_home  85 Bch ng, Phng 2, Qun Tân Bình, TP.HCM

icon_pphone  (+84) 28-3848-5057

icon_ffax  028.3848.5036

icon_mmail tuyendung@sansei-s.com - tuyendung@vn-sansei.com

icon_wweb  www.vn-sansei.com

H và tên (*)
Email (*)
Tên cng ty
in thoi
Liên h ti
Ni dung (*)
M xác nhn (*)
 
 
 
  • Gi m ca
    Th 2 - 7 :08:00 - 17:00