TIN TC

_DSC1540

MY COMPANY'S TRIP - 2018

14:00 | 18/09/2018

     C mi u thu tháng 8 là tt c các thành viên công ty Sansei (Vit Nam) chúng tôi li háo hc mong ch và chun b cho mt chuyn du lch y nim vui. iu c bit hn na là nm nay, vi mong mun mang n nhiu iu bt ng và nhng tri nghim mi m cho nhân viên, Ban Giám c ã quyt nh chn Hi An - à Nng là im n tip theo trong cuc hành trình du lch thng niên. Tt c mi chi phí cho chuyn i u do công ty chi tr. Chúng tôi ch là cùng nhau xách ba lô lên và i khám phá vùng t mi, i tri nghim nhng iu thú v xung quanh cuc sng ti p muôn màu.


4

BC NGOT TR THNH NHN VIN CHNH THC CNG TY SANSEI NHT BN_TRN PH HA

09:52 | 19/03/2018

Khi mi vào công ty làm vic, công ty có nói vi tôi là nu tôi c gng thì s có c hi c qua bên Nht hc tp nâng cao kin thc. T ó tôi ã t mc tiêu cho bn thân là s c 1 ln qua bên Nht hc hi cách làm vic ca ngi Nht. Tuy nhiên, tôi ã nhn c nhiu ý kin cho rng vic qua bên Nht hc hi i vi mt ngi không bit ting Nht là không th. Nhng tôi luôn tin rng nu mình luôn c gng ht sc, cng hin cho công vic bng c tm lòng thì không gì là không th.
Các tin a ngày :