TIN TC

IMG_4121

BC NGOT TR THNH NHN VIN CHNH THC CNG TY SANSEI NHT BN_L TH YN

08:56 | 16/03/2018

Khi nhn c quyt nh c qua Nht làm vic thì iu u tiên là tôi mun gi li cm n chân thành nht n Syachou ã cho tôi c hi. ó là nim vinh d rt ln khi c tr thành nhân viên chính thc ca công ty bên Nht.


1

L KHEN THNG NHN VIN 5 NM KIN TR CNG HIN 12-2017

14:48 | 16/01/2018

LÊ TH YN - 5 NM NHÌN LI MT CHNG NG
Các tin a ngày :