TIN TC

PT_1

MY COMPANY'S TRIP - 2016

10:54 | 27/02/2017

     T nm 2015, vic t chc ngh mát hàng nm cho nhân viên tr thành mt trong nhng hot ng thng niên mà Công ty TNHH Sansei (Vit Nam) luôn quan tâm, chú trng. c s nht trí ca Ban Giám c, Công ty ã t chc tham quan du lch nm 2016 cho toàn th nhân viên Công ty ti vùng t bin Mi Né - Phan Thit.


BCR_1

HO HNG TEAMBUILDING 2015

09:49 | 27/02/2017

     Nhm nâng cao tinh thn oàn kt và s gn kt gia các nhân viên, vào tháng 9/2015, công ty ã t chc cho toàn th nhân viên mt chuyn du lch kt hp teambuilding y thú v ti khu du lch The Boat Club Resort (The BCR). Ti ây, các hot ng tp th và các trò chi hp dn ã khin tt c các thành viên vô cùng phn khích và cháy ht mình.


5s

Phng pháp 5S và nhng li ích i vi cng vic

09:56 | 26/02/2014

    n làm vic Nht Bn, mt t nc ni ting v tinh thn k lut, tính t chc cao, bn phi thay i nhng thói quen không tt: ba bn, qua loa, i khái… không nh hng n công vic chung. 5S - mt phng pháp làm vic do ngi Nht thit lp s là mt công c hu hiu bn d dàng hòa nhp và cng là cách to dng s tin tng ni làm vic.
Các tin a ngày :