TIN TC

bannister_global_comunicacion_marketing_rrpp_equipo

HIU QU CA VIC N CNG NHAU

14:08 | 13/02/2018

      công ty B - công ty bo trì xe ô tô - theo ý tng ca nhân viên, vào th t mi tun, toàn th nhân viên s dùng ba tra cùng vi nhau. Anh B là giám c công ty cng ngi chung.


sntc

QUY LUT CA TRI TIM

14:05 | 13/02/2018

     Bt k già tr nam n, nu bn vn còn ang sng mi ngày thì nhng vic vui v và nhng vic bun bã, hay nhng vic hnh phúc và au kh s xy ra.


Ra_quyet_inh_voi_ban_than

LUYN TP KH NNG T QUN L

14:01 | 13/02/2018

     Trong s nhng ngi i làm, có l cng có ngi có kinh nghim sng mt mình.


ti_xung_1

NHN CCH TT

15:30 | 30/08/2017

     Có t ng gi là thành kin. Theo nh t in thì có ngha là "Cách suy ngh và cách nhìn thiên v. Nhng phán oán và nh kin mang tính tiêu cc c chp nhn mà không có bng chng mang tính khách quan".
Các tin a ngày :