TIN TC

images

CU CHUYN V THANH PHO HOA

08:15 | 19/08/2017

     Nói n biu tng ca mùa hè là phi nói n pháo hoa. Thanh pháo hoa c bit n là t khi bt la cho n lúc tàn hình dng pháo hoa s thay i 4 ln.


image_859

TRC SAU MT TH

08:10 | 15/08/2017

     Cuc sng hng ngày c hình thành t nhng mi quan h gia nhng ngi có cách sng và cách suy ngh khác nhau. Ch cn mt vài hành ng, li nói và thái t ngi có cách cm nhn khác cng s d làm cho chúng ta cm thy khó chu.


ti_xung

VIC LN VIC NH

07:47 | 15/08/2017

     "Ngi có th làm vic ln thì cng có th làm vic nh". ây là câu châm ngôn ca nhà trit hc Hi Lp, ngi ã li rt nhiu câu nói ni ting - Aristole.


goodday_759291_1374294779_600x0

GP QUYN SCH HAY

11:23 | 25/07/2017

     Do gn ây anh A ã c c bài vit v cuc i ca Tin s Kiyoshi Oka - mt nhà toán hc ni ting nên cm thy tâm hn ti mi hn.
Các tin a ngày :