• SANSEI VIT NAMCông ty TNHH SANSEI (Vit Nam) (SANSEI VIETNAM CO.,LTD) là công ty trc thuc  SANSEI CO.,LTD (Nht Bn). Công ty có tr s chính Osaka và chi nhánh Tokyo (Nht Bn), Trung Quc và TP. H Chí Minh (Vit Nam).Thành lp t tháng 11/2011 và chính thc i vào hot ng t tháng 2/2012, Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) là công ty có 100% vn nc ngoài t công ty m Nht Bn.Vi tm nhìn dài hn và quan im phát trin bn vng, công ty chúng tôi chuyên cung cp dch v Tính toán Tit kim nng ...
  • BC NGOT TR THNH NHN VIN CHNH THC CNG TY SANSEI NHT BNKhi nhn c quyt nh c qua Nht làm vic thì iu u tiên là tôi mun gi li cm n chân thành nht n Syachou ã cho tôi c hi. ó là nim vinh d rt ln khi c tr thành nhân viên chính thc ca công ty bên Nht.Cm n s tin tng, k vng ca Syachou, Senmu, Ch Hi và bn thân tôi t ha s không bao gi làm cho nhng ngi tin tng vào mình tht vng. Và li mt ln na tôi tr thành nim t hào cho chính gia ình ca mình. Mt ln na ...
  • L KHEN THNG NHN VIN 3 NM KIN TR CNG HIN 12-20171. TRNG CÔNG NGHA  (B PHN KIM TRA) 2. PHM CÔNG ANH MINH (B PHN KIM TRA)3. LÊ TH TÚ HUNH (PHÓ LEADER) 4. H THO LY (PHÓ LEADER) 5. LÊ HUY TÂM (K S TÍNH TOÁN TIT KIM NNG LNG)   
  • SANSEI VIT NAM 5Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) (SANSEI VIETNAM CO.,LTD) là công ty trc thuc  SANSEI CO.,LTD (Nht Bn). Công ty có tr s chính Osaka và chi nhánh Tokyo (Nht Bn), Trung Quc và TP. H Chí Minh (Vit Nam).Thành lp t tháng 11/2011 và chính thc i vào hot ng t tháng 2/2012, Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) là công ty có 100% vn nc ngoài t công ty m Nht Bn.Vi tm nhìn dài hn và quan im phát trin bn vng, công ty chúng tôi chuyên cung cp dch v Tính toán Tit kim nng ...
  • SANSEI VIT NAM 6Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) (SANSEI VIETNAM CO.,LTD) là công ty trc thuc  SANSEI CO.,LTD (Nht Bn). Công ty có tr s chính Osaka và chi nhánh Tokyo (Nht Bn), Trung Quc và TP. H Chí Minh (Vit Nam).Thành lp t tháng 11/2011 và chính thc i vào hot ng t tháng 2/2012, Công ty TNHH SANSEI (Vit Nam) là công ty có 100% vn nc ngoài t công ty m Nht Bn.Vi tm nhìn dài hn và quan im phát trin bn vng, công ty chúng tôi chuyên cung cp dch v Tính toán Tit kim nng ...