Vn hoá Nht Bn

5s

Phng pháp 5S và nhng li ích i vi cng vic

09:56 | 26/02/2014

    n làm vic Nht Bn, mt t nc ni ting v tinh thn k lut, tính t chc cao, bn phi thay i nhng thói quen không tt: ba bn, qua loa, i khái… không nh hng n công vic chung. 5S - mt phng pháp làm vic do ngi Nht thit lp s là mt công c hu hiu bn d dàng hòa nhp và cng là cách to dng s tin tng ni làm vic.


horenso

Horenso- Sc mnh ca các cng ty Nht

14:47 | 07/01/2014

     Nu bn hi bt c mt ngi Nht Bn nào v phng pháp truyn thông ni b trong công ty ca h, bn s d dàng nhn c câu tr li HORENSO. i vi ngi Nht, HORENSO không ch là mt phng pháp truyn thông liên lc ni b khi làm vic nhóm mà còn là mt nét vn hóa c trng ca quc gia.


giao_ban

“Chào bui sáng” – cách bt u mt cuc cách mng ti Nht Bn

10:34 | 26/02/2014

    ây là câu chuyn v mt ngi àn ông ã làm thay i cuc i tôi. Ông y ngi xung mt gh á bên cnh tôi và nói: “Chào bui sáng”.
Các tin a ngày :